لیست املاک

دفتری به مساحت 16982 فوت مربع در GU1
هتلی در GL55
هتل بوتیک در TR13
هتل بوتیک در W6
واحد صنعتی/ توزیعی به مساحت 17301 فوت مربع در S66