نتایج جستجوی شما

اصطلاحات

صاحبان سرمایه که قصد دارند در بازار املاک، فعالیت مستمر خرید و فروش ملک داشته باشند، نیاز هست که با اصطلاحات تخصصی و عمومی این حوزه آشنایی پیدا کنند. بنابراین ما سعی کرده ایم که مجموعه کاملی از این واژگان را در بخش زیر، به ترتیب حروف الفبای انگلیسی آماده کنیم.

A

توافق اولیه

پیش صلاحیت یک متقاضی برای دریافت وام.

متقاضی

شخصی که در یک مشاور املاک، برای شروع جستجوی مسکن، ثبت نام کرده است.

تعیین قیمت

قیمت تخمینی فروش، که به یک ملک داده می شود.

افزایش بها

افزایش ارزش یک ملک، ناشی از اوضاع بازار.

نرخ درصدی سالانه

این نرخ، برخی از هزینه ها و دستمزد های مربوط به وام مسکن را در دست می گیرد، و به قصد کمک به فرد وام گیرنده، برای مقایسه محصولات و وام دهندگان مختلف، در نظر گرفته شده است.

هزینه تنظیم

هزینه بالقوه ای که توسط وام دهنده مطالبه می شود.

معوقات

مبالغ اقساط عقب افتاده ی وام مسکن.

اجاره نامه مدت دار تضمینی

اجاره نامه مدت دار تضمینی به فرد صاحبخانه این ضمانت را می دهد که در پایان مدت تصریح شده در قرارداد اجاره، حق در اختیار داشتن مجدد ملکش را دارد.

مزایده

فروش یک ملک به بالاترین پیشنهاد دهنده در یک مزایده، با یک قرارداد الزام آور قانونی.

B

نرخ پایه بانک انگلستان

نرخ تعیین شده توسط بانک انگلستان (بانک مرکزی بریتانیا)، که بر نرخ بهره مطالبه شده توسط وام دهندگان تأثیر می گذارد.

بند انفصال

بند انفصال، در قانون حق مالکیت انگلستان، اصطلاحی در قرارداد اجاره است که اجازه می دهد مدت اجاره، پیش از اتمام مهلت ذکر شده در اجاره نامه، پایان یابد. بند انفصال می تواند توسط صاحبخانه یا مستأجر اجرا شود.

بیمه ساختمان

بیمه ای که در صورت آسیب رسیدن به ساختمان یک ملک، پوشش لازم را فراهم می کند.

خانه یک طبقه

ملکی که تماماً در یک طبقه (طبقه همکف) بنا شده باشد.

وام خرید برای واگذاری

وامی که برای خرید ملک به منظور اجاره دادن، پرداخت می شود.

C

سرمایه

میزان پولی که به ازای یک ملک، پس از کسر بدهی وام و هزینه های آن، دارید. (همچنین بعنوان ارزش خالص شناخته می شود.)

زنجیره

یک زنجیره زمانی شکل می گیرد که یک خریدار برای خرید ملک جدید، متکی به فروش خانه خود باشد.

تصدی

دستوری که بر اساس آن یک شخص یا شرکت، حق مالکیت را دارا می باشد.

کارمزد

هزینه ای که برای انجام معامله مطالبه می شود.

نواحی مشترک

دستوری که بر اساس آن یک شخص یا شرکت، حق مالکیت را دارا می باشد.

اجاره شرکت

این شکل از قرارداد اجاره، در جایی استفاده می شود که یک شرکت مستأجر باشد. هیچ حمایت قانونی دیگری وجود ندارد؛ صاحب ملک و مستأجر، تنها به شرایط توافقنامه کتبی مقید می شوند.

تکمیل

این مرحله، آخرین مرحله از روند خرید خانه است که ملک بطور قانونی به خریدار منتقل می شود.

بیمه محتویات

بیمه ای که در صورت آسیب رسیدن به وسایل و متعلقات مالک، پوشش لازم را فراهم می کند.

قرارداد

توافقنامه ای که بین خریدار و فروشنده یک ملک، تعهد و الزام قانونی به وجود آورد.

رقابت قرارداد

رقابت بین دو طرف، برای تبادل زودتر قرارداد ها در خرید ملک.

تبدیل

تقسیم بندی یک ملک مسکونی به خوابگاه، آپارتمان های اختصاصی یا اتاق های کوچک مجزا.

قباله نویسی

روند قانونی که برای خرید یک ملک دنبال می شود. (معمولا توسط یک مشاور حقوقی انجام می شود.)

مالیات شورا

هزینه ای که توسط شوراهای محلی اخذ شده و مربوط به همدسته شدن است.

تعهد نامه رسمی

قوانین و مقررات حاکم بر باید ها و نباید هایی که معمولاً در سند مالکیت یا اجاره نامه آورده می شود.

بررسی اعتبار

بررسی برای آشکار کردن سابقه بازپرداخت های کارت های اعتباری، بدهی های پرداخت نشده، معوقات و احکام دادگاه بخش (County Court)، که معمولا توسط شرکت های خارجی انجام شده و برای بررسی استطاعت مالی مستأجر بالقوه، جهت پرداخت اجاره استفاده می شود.

تاریخچه اعتبار

سابقه وام قبلی شخص یا شرکت، از جمله اطلاعات مربوط به تأخیر در پرداخت و ورشکستگی.

D

سند حفاظت اطلاعات

قوانین و مقررات مربوط به نحوه نگهداری یا استفاده از اطلاعات شخصی شما را تنظیم می کند.

سند مالکیت

اسناد حقوقی که مالکیت یک ملک را ثابت می کند.

تورم منفی

وضعیتی که در آن قیمت ها سقوط می کنند.

بیعانه

پولی که برای تضمین خرید یک ملک، به مشاور حقوقی پرداخت می شود.

طرح حفاظت از ودیعه

کلیه ودیعه های پرداخت شده توسط مستأجر برای یک اجاره نامه مدت دار تضمینی (AST)، باید در یک طرح حفاظت از ودیعه رسمی، ثبت شوند.

افت ارزش

تنزل یا کاهش قیمت ملک، ناشی از شرایط بازار.

مستقل

ملکی که بصورت مجزا قرار دارد، و به ساختمان دیگری متصل نیست.

عمران و توسعه

یک ملک قدیمی که مورد بازسازی و نوسازی قرار گرفته و یا یک محل تازه ساخته شده.

خرابی

خسارت به یک ملک یا متعلقات، که فراتر از ساییدگی و پارگی باشد.

پرداخت وجه

هزینه های مختلفی که به مشاور حقوقی تان پرداخت می شود، و می تواند شامل هزینه ثبت زمین و هزینه جستجو باشد.

ارزش گذاری پایین

هنگامی که یک وام دهنده مقدار وام را بر اساس ارزش گذاری برآورد کننده بازار، محدود می کند.

پیش نویس قرارداد

قرارداد اولیه ای که توسط یک مشاور حقوقی (انتقال دهنده سند) تهیه شده است.

ارزیابی کافی

فرآیند انجام وظایف با استاندارد حرفه ای پذیرفته شده بصورت عمومی.

E

هزینه بازپرداخت زودهنگام

هزینه اضافه ای برای برخی از وام ها، در صورتیکه بخشی از وام یا کل آن، پیش از تاریخ مقرر بازپرداخت شود.

ملک سر نبش

ملک هایی که در دو انتهای یک ردیف ملک پهلو به پهلو متصل به هم، قرار دارند.

وام اوقاف

وامی که بهره آن تنها به وام دهنده پرداخت می شود، که اغلب نیازمند یک بیمه نامه جداگانه با هدف تسویه وام در پایان دوره توافق شده، می باشد.

گواهی عملکرد انرژی

گواهی عملکرد انرژی، راندمان انرژی یک ملک را با استفاده از رتبه بندی A تا G اندازه گیری می کند. این یک الزام قانونی است که قبل از عرضه یک ملک برای فروش، یک گواهی عملکرد انرژی سفارش دهید.

ارزش خالص

میزان پولی که به ازای یک ملک، پس از کسر بدهی وام و هزینه های آن، دارید. (همچنین بعنوان سرمایه شناخته می شود.)

مازاد

جمع مبلغ اولیه پرداخت شده برای مطالبه بیمه.

مبادله

مرحله ای که در آن قرارداد های امضا شده، بصورت نسخه فیزیکی مبادله شده و فروش یا خرید یک ملک را بصورت قانونی الزام آور و غیرقابل فسخ می کند.

F

مرجع خدمات مالی

نهاد نظارتی مستقل برای خدمات مالی در بریتانیا.

وام با نرخ ثابت

وام مسکنی که در آن نرخ بهره توافق شده، برای یک بازه زمانی مقرر، ثابت خواهد بود.

متعلقات و لوازم

مواردی که در فروش یک ملک شامل می شوند.

مالکیت مطلق

زمانی که صاحب ملک، مالکیت زمینی که ملک در آن بنا شده است را نیز در اختیار دارد.

بررسی کامل ساختاری

بازرسی ساختمان یک ملک توسط برآوردکننده ای که یک گزارش مفصل در مورد هر گونه نقص احتمالی صادر خواهد کرد.

پش پرداخت اضافه

وام اضافه ای که برای یک ملک تأمین می شود.

G

مقررات ایمنی گاز

صاحبخانه باید تضمین کند که بازرسی ایمنی گاز توسط یک مهندس ثبت شده از سوی انجمن نصب کنندگان رسمی گاز (CORGI)، قبل از اجاره و بعد از آن بصورت سالیانه، انجام می شود.

نقض عهد از جانب فروشنده

وقتی که فروشنده، پس از توافق فروش با شخصی، پیشنهاد بالاتری را از شخص ثالث می پذیرد.

نقض عهد از جانب خریدار

وقتی که فروشنده، درست قبل از مبادله، پیشنهاد پایین تری از خریدار دریافت می کند.

اجاره عرصه

هزینه سالانه ای که توسط مالک اصلی از مالک استیجاری دریافت می شود.

ضامن

شخص ثالثی که متعهد می شود در صورت قصور یا غیاب وام گیرنده، بدهی او را بپردازد.

H

تحویل دادن

زمانی که مستأجرین، مجاز به سکونت گزیدن در یک ملک هستند.

اجاره نشینی با مبلغ اجاره بالا

به اجاره نامه ای اشاره دارد که اجاره سالیانه در آن بالاتر از 000/25 پوند در سال باشد، و به عنوان اجاره نامه قراردادی نیز شناخته می شود.

هزینه وام بالاتر

هزینه ای که بصورت بالقوه توسط وام دهنده در صورتی مطالبه می شود که مقدار وام از درصد مقرری از ارزش ملک، بیشتر باشد.

بسته اطلاعات خانه

طبق مقررات قانون مسکن سال 2004، یک بسته اطلاعات خانه (HIP)، که گاهی به آن بسته فروشندگان نیز می گویند، قبل از عرضه یک ملک در بازار آزاد در انگلستان یا ولز، ارائه شود. (در تاریخ 21 ماه مه 2010 به تعلیق درآمده است.)

ودیعه نگهداری

مبلغی جزئی (حداقل 100 پوند) که وقتی یک مستأجر برای اجاره یک ملک اقدام می کند، درخواست می شود. مبلغ مورد توافق اغلب قابل استرداد نیست.

بررسی و ارزیابی توسط خریدار خانه

یک گزارش برآورد ملک، که به اندازه یک بررسی کامل ساختاری که وضعیت یک ملک و ارزش آن را ارزیابی می کند، مفصل نیست.

خانه اشتراکی

یک ساختمان سه طبقه یا بیشتر، که تعداد سه نفر یا بیشتر در آن سکونت دارند و این افراد بیشتر از یک خانوار تلقی شده و در آنجا زندگی می کنند، و امکاناتی مثل حمام و توالت و وسایل آشپزی را بصورت اشتراکی استفاده می کنند.

I

مشاور مالی مستقل

فردی واجد شرایط و قانونی که می تواند در مورد احتیاجات وام و بیمه تان، مشاوره بدهد.

وام حساب پس انداز فردی

وام بدون قسطی که به منظور تسویه وام در پایان دوره، طراحی شده است.

تورم

افزایش کلی قیمت در طی یک بازه زمانی.

وام بدون قسط

وام مسکنی که در آن قسط ماهیانه فقط شامل سود است، به این معنی که هیچ سرمایه ای بازپرداخت نمی شود.

سیاهه اموال

متعلقات یک ملک، شامل کیفیت و وضعیت و همچنین وسایل و متعلقات متصل و غیر متصل را به تفصیل شرح می دهد. آن ها باید هم در ابتدای زمان اجاره و هم در انتهای آن، همراه با مستأجر وارسی شوند.

J

مستأجران مشترک

شکلی از مالکیت دو شخص که در صورت فوت یکی از آن ها، سهم متوفی از ملک، بطور خودکار به طرف باقی مانده منتقل می شود و مالکیت کامل بایشان می دهد (صرفنظر از شروط وصیت نامه).

K

توضیح اطلاعات کلیدی

خلاصه ای از اطلاعات مربوط به وامی که می خواهید برای آن درخواست بدهید.

L

ثبت املاک

سازمانی است که مالکیت قانونی املاک و اراضی را به ثبت می رساند.

صاحبخانه

صاحب ملکی که اجاره داده می شود.

توصیه نامه صاحبخانه

معرفی نامه ای از سوی صاحبخانه قبلی، که سابقه پرداخت اجاره توسط فرد متقاضی، و نیز رفتار ایشان را به عنوان یک مستأجر، تأیید می کند.

اجاره نامه

توافق قانونی بین مالک و مستأجر.

قرارداد اجاره

توافقنامه قانونی بین مالک و مستأجر که شروط مذاکرات مابین آن ها را منعکس کرده و حقوق قانونی و اساسی آن ها را تعیین می کند.

مالک استیجاری

مالکیت یک ملک که شامل زمینی که در آن ساخته شده است، نمی شود. (معمولاً در مورد آپارتمان ها بکار برده می شود.)

هزینه های حقوقی

مقدار پولی که به مشاور حقوقی (قباله نویس) می پردازید.

وام دهنده

یک نهاد، بطور معمول بانک یا مؤسسه اعتباری ساخت و ساز، که به منظور خرید ملک وام می دهد.

کرایه دادن

توافق نامه ای برای اجاره یک ملک خاص.

مؤجر

به شخص مسئول برای ارائه اجاره نامه، معمولاً مالک، اطلاق می شود.

ساختمان ثبت شده

ساختمانی که از منظر معماری یا تاریخی مورد توجه ویژه قرار دارد.

نسبت وام به ارزش

نسبت درصدی مقدار وام در برابر ارزش ملک.

کرایه طولانی مدت

به مدت اجاره ای که بطور معمول برای مدت 6 ماه یا بیشتر است، اطلاق می شود.

بازرسی محلی

روندی که طی آن یک مشاور حقوقی (قباله نویس)، در مورد هر موضوع برجسته یا مربوط به آینده ای که ممکن است بر ملک اثر بگذارد، با شورای محلی بررسی می کند.

M

هزینه تعمیر و نگهداری

هزینه ای که توسط مالک اصلی از مالک استیجاری مطالبه می شود، این هزینه برای نگهداری از قسمت های عمومی یک ساختمان است.

آپارتمان اختصاصی

یک آپارتمان مجزا که معمولاً بیش از دو طبقه بوده، و غالباً دارای درب جلوی اختصاصی می باشد.

ملک میانی

ملکی که در میان یک ردیف املاک پهلو به پهلو متصل به هم، قرار دارد.

وام مسکن

وامی که بوسیله آن، وام گیرنده می تواند ملکی را خریداری کند.

ارزیابی وام

برآوردی که به نمایندگی از وام دهنده، برای بررسی ارزش یک ملک صورت می گیرد.

حمایت از پرداخت قسط وام

بیمه ای که در صورت عدم توانایی شما برای انجام کار به دلیل تعدیل نیرو، بیماری یا حوادث، پرداخت قسط ماهانه وام شما را به عهده می گیرد.

نمایندگان همکار

وقتی که بیش از یک مشاور املاک برای عرضه همزمان یک ملک به بازار، با هم توافق کنند.

N

ارزش خالص منفی

وضعیتی که در آن ارزش ملک کمتر از وام های پرداخت نشده برای تأمین آن باشد.

فرجه اعلان

مدت زمانی که صاحبخانه برای خاتمه دادن مدت اجاره، به مستأجر می دهد و بالعکس.

O

حقوق سکونت

این موارد در قرارداد اجاره آورده شده و به مستأجر حق سکونت در ملک را می دهد.

پیشنهاد

مقدار پولی که یک خریدار آماده است برای یک ملک بپردازد.

پیشنهادهای بیشتر از قیمت عنوان شده.

پشنهادهای در حدود قیمت عنوان شده.

بازدید عمومی

یک بازه زمانی برنامه ریزی شده که در آن یک ملک تعین شده، برای بازدید خریداران بالقوه در دسترس است.

ارزش در بازار آزاد

قیمتی که یک ملک باید در بازار آزاد به آن برسد.

P

طرفین قرارداد

این موارد در قرارداد اجاره آورده شده و به مستأجر حق سکونت در ملک را می دهد.

مرخصی قسط

این موارد در قرارداد اجاره آورده شده و به مستأجر حق سکونت در ملک را می دهد.

اجاره دوره ای

هزینه اجاره جزئی و دوره ای، که معمولاً بصورت سالانه پرداخت می شود.

به ازای هر ماه تقویم

به طرح و رقم پرداخت اجاره اشاره داشته و مخفف عبارت پرداخت به ازای هر ماه تقویم است.

اجاره عرصه جزئی

هزینه اجاره جزئی و دوره ای، که معمولاً بصورت سالانه پرداخت می شود.

منزل موقت

ملکی که برای سکونت موقت، فرعی یا گاه به گاه استفاده می شود.

حق بیمه

مبلغ ماهانه ای که برای هر نوع بیمه نامه ای باید پرداخت شود.

اجاره ضمانتی

زمانی که مبلغ اجاره ملک، بصورت کامل از پیش پرداخت می شود.

گواهی حصر وراثت

اداره یک ملک توسط مأمور اجرای وصیت نامه پس از فوت مالک.

اداره ملک

یک متخصص یا شرکتی که تحت توافقنامه بنگاه، مسئول نگهداری و مدیریت یک ملک می شود.

بیمه مسئولیت عمومی

بیمه ای که صدمه یا مرگ و میر افراد در ملک شما یا اطراف آن را، پوشش می دهد.

خریدار

شخصی که در حال خریدن یک ملک است.

R

استرداد

زمانی که وام بطور کامل بازپرداخت شود.

توصیه نامه

به صاحبخانه اجازه می دهد تا شایستگی متقاضی اجاره برای پرداخت هزینه اجاره و همچنین سابقه پرداخت اجاره های قبلی متقاضی را بررسی کند.

دریافت وام مجدد

تأمین مالی مجدد یک ملک با جابجایی از یک وام دهنده به وام دهنده دیگر.

تجدید قرارداد

تمدید قراردادی که منقضی شده، یا بزودی منقضی خواهد شد.

وام اقساطی

وام مسکنی که قسط ماهانه آن شامل سرمایه اصلی و بهره بوده، و مقدار بدهی، به تدریج در طول یک بازه زمانی کاهش می یابد.

تملک ثانوی

هنگامی که اعطا کننده وام مسکن، به دلیل عدم پرداخت وام توافق شده، مالکیت یک ملک را در اختیار می گیرد.

صاحبخانه مستقر

جایی که صاحبخانه بخشی از مسکن را به عنوان خانه اصلی خود در اختیار دارد، و مابقی ملک را اجاره می دهد.

وجه الضمان

هنگامی که اعطا کننده وام مسکن، بخشی از وام را تا زمان اتمام کار تعیین شده، به عنوان ضمانت نگه می دارد.

S

جستجو کردن

درخواست اطلاعاتی که مستقیماً مربوط به ملک باشد.

خانه دارای یک دیوار مشترک

ملکی که به یک خانه دیگر متصل است.

هزینه خدمات

هزینه تعمیر و نگهداری قسمت های مشترک خارجی یا داخلی یک ساختمان، که بر عهده صاحبخانه است. (همچنین به عنوان هزینه تعمیر و نگهداری شناخته می شود.)

مستأجر ساکن

شخصی که در ملکی سکونت دارد و بصورت قانونی در برابر تخلیه ملک محافظت می شود.

سرویس پیام کوتاه

عموماً به عنوان پیام های متنی شناخته می شوند.

نماینده انحصاری

وقتی که یک فروشنده فقط از یک مشاور املاک برای فروش ملک خود استفاده می کند. (اغلب منجر به پرداخت کارمزد کمتری می شود.)

مشاور حقوقی یا قباله نویس

کارشناس حقوقی رسیدگی به روند قانونی برای فروش یا خرید یک ملک.

محل پرطرفدار

منطقه ای در داخل شهر، که محبوب و مطلوب خریداران احتمالی است.

دستورالعمل جاری

دستورالعملی که مستأجر برای پرداخت اجاره، بطور معمول در روز مشخصی از هر ماه، به بانک خود می دهد.

نرخ متغیر استاندارد

نرخ بهره استاندارد قابل تغییر، مربوط به اعطا کنندگان وام مسکن.

سوئیت

ملکی متشکل از یک اتاق اصلی که دارای امکانات آشپزی، نشیمن و خواب، و معمولاً یک حمام جداگانه است.

حق اجاره دادن

یک فرد واجد شرایط برای برآورد ارزش ملک و انجام بررسی کامل ساختاری.

مشروط به قرارداد

اصطلاحی برای تأیید اینکه خرید یک ملک هنوز قطعی نشده و از لحاظ قانونی الزام آور نیست.

برآورد کننده

یک فرد واجد شرایط برای برآورد ارزش ملک و انجام بررسی کامل ساختاری.

T

مستأجر

شخصی که یک ملک را اجاره کرده و مبلغ توافق شده اجاره را بصورت ماهانه به صاحبخانه می پردازد.

قرارداد اجاره

یک سند الزام آور قانونی برای حفاظت از حقوق صاحبخانه و مستأجر، که شرایط توافقات اجاره را تعیین می کند.

اجاره نشینی

سکونت موقت در یک ملک، توسط مستأجر.

مستأجران مشترک

مالکیت یک ملک بصورتیکه هر یک از طرفین صاحب درصدی از پیش تعیین شده است.

تملک

وضعیتی که در آن یک ملک در اختیار کسی باشد، یعنی مالکیت استیجاری یا مالکیت مطلق.

خانه های پهلو به پهلو متصل به هم

ملکی که قسمتی از یک ردیف خانه متصل به هم را تشکیل می دهد.

خاتمه

به پایان دادن یا پایان یافتن مدت اجاره اطلاق می شود.

اسناد مالکیت

مدارکی که مالکیت قانونی یک ملک را نشان می دهد.

خانه های شهری

ملکی که در سه طبقه یا بیشتر بنا شده و اغلب یک سالن استراحت در طبقه اول دارد.

وام دنبال کننده

نوعی وام مسکن که در آن مقدار قسط ماهانه می تواند تغییر کند، که اغلب به تغییرات در نرخ پایه بانک انگلستان (بانک مرکزی بریتانیا) بستگی دارد.

U

خدمات رفاهی

این خدمات بطور معمول شامل برق و گاز و آب می شوند، و ممکن است به عنوان خدماتی شناخته شوند که در اکثر موارد، مستأجر مسؤولیت پرداخت آن را بر عهده دارد.

تحت پیشنهاد

اصطلاح داده شده به ملکی که دارای پیشنهاد قابل قبولی بوده، اما هنوز قرارداد ها مبادله نشده باشند.

V

ملک خالی

به ملکی گفته می شود که در حال حاضر کسی در آن سکونت ندارد.

ارزش گذاری

بررسی اولیه یک ملک برای برآورد ارزش آن.

مالیات بر ارزش افزوده

هزینه ای قانونی که برای برخی از کالا ها و خدمات تحمیل می شود.

فروشنده

نامی که به صاحب یک ملک در حال فروش، داده می شود.

مدت زمان خالی بودن

مدت زمانی که یک ملک، خالی از سکنه و بدون مستأجر باشد.

بازدید

هنگامی که یک خریدار احتمالی، بصورت حضوری، از ملکی بازدید به عمل می آورد.

W

وصیت نامه

یک سند قانونی که جزئیات آنچه در مورد دارایی های یک شخص، با فوت وی رخ می دهد، را شرح می دهد.

Y

بازده

درآمد حاصل از یک ملک، که به عنوان درصدی از ارزش آن، محاسبه می شود.

مقایسه لیست ها